PARKOVÁ ÚPRAVA V ZÁKOLANECH

Studie 2020 | Realizace 2020

Původní plocha poblíž hlavní komunikace nebyla nikterak využívána. Na místě se nachází studna a část původní zeleně. Vzhledem k probíhající stavbě rodinných domů v přilehlé ulici vzniká požadavek na obnovu tohoto prostoru
Byla navržena nová mlatová cestní síť, mobiliář v podobě dvou laviček a budoucího dětského prvku. Byl vysazen soliterní strom a také živé ploty a půdopokryvné rostliny. V další fázi se počítá s obnovou studny. Na místo navazuje hojně využívaná cesta do okolní krajiny a je tu pěší pohyb obyvatel, kterým by park měl sloužit především.