VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ

Koupě historie a budoucnosti zároveň

Výsadba dřevin ve standardních velikostech je běžná záležitost. Zahradnický obor nabízí i výsadbu ve větších velikostech. Využití nacházíme v případech, kdy nejsme ochotni čekat dlouhé roky až desetiletí, než stromy dorostou. Estetický účinek, který očekáváme, dostaneme výsadbou vzrostlých dřevin ihned po výsadbě. 


VOLBA VÝSADBOVÉ VELIKOSTI

Při počáteční úvaze o výsadbě dřevin ve větších velikostech je nutné zvážit vhodnost taxonu pro dané stanovištní podmínky a je vhodná konzultace s odborníky. 

Velikost dřevin se u stromů udává v obvodu kmene  (cm). Při výsadbě musíme zvážit dopředu, jak velký strom je vhodné vysadit. Vzrostlé stromy jsou dospívající až dospělé stromy, které po výsadbě nevykazují v prvních letech téměř žádný růst, nebo jen minimální. Důvodem je povýsadbový stres, nebo-li fakt, že strom při přesazení přijde o velké množství kořenů a není schopen dosahovat růstu ihned po výsadbě. Toto období je delší. Čím větší je velikost dřeviny při výsadbě. Může se stát, že v několikaletém horizontu menší strom přeroste ten větší. 

VAN DEN BERK ŠKOLKY

Je školka v Nizozemí, poblíž města Eindhoven. Ve svých řadách je v nabídce na 1 600 druhů dřevin a rozlohou čítá okolo 450 hektarů.

Zaměření školky je na stromy ve středních až větších velikostech. Nabízíme sortiment od obvodu kmene 20-25 cm a výše až po velmi vzrostlé stromy. Při výběru vzrostlého stromu je vhodné si strom osobně vybrat, nebo si alespoň zaslat fotografie konkrétního jedince. Pokud Vás zajímá více informací kontaktujte mne.

PŘÍPRAVA STROMŮ VE ŠKOLKÁCH

Bez pravidelně opakovaných úkonů vykonávaných v horizontu několika desetiletí bychom nemohli takto vzrostlé stromy vysadit. 

Školkaři stromy pravidelně přesazují, provádějí výchovný řez, zálivku, tvarování apod. Stromy mají díky přesazovaní kompaktní zemní baly, se kterými je možné manipulovat. Kořenový systém je na přesazení na cílové místo připravován po celou dobu setrvání ve školce. V průměru se jedná o 35-40 let staré dřeviny, které jsou 7x přesazeny. 

JAK TO PROBÍHÁ?

Výběr stromů

U větších stromů je vhodné si strom vybrat osobně ve školce, nebo si alespoň nechat zaslat fotografie.

Transport

Stromy jsou přepravovány standartními nákladními vozidly. Druh vozidla se určuje dle velikosti dřeviny a jejich celkového počtu. V případě velmi vzrostlých stromů se může jednat o nadrozměrnou přepravu. 

Výsadba stromů

Probíhá pomocí mechanizace, jako jsou jeřáby, bagry, auta s hydraulickou rukou apod. 

Péče po výsadbě

Správná povýsadbová péče je nezbytná k úspěšnému ujmutí stromu na novém stanovišti. V pravidelném cyklu jsou prováděny úkony jako je správná zálivka, kontrola kotvení, řez, ochrana proti škůdcům. Trvá nejčastěji dva až pět let od data výsadby, dle velikosti dřeviny.


Máte-li dotazy týkající se výsadby stromů, cenové náročnosti, dostupnosti druhů, neváhejte mne kontaktovat pomocí formuláře.