CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?

Návrh venkovních prostor

 • Rodinné zahrady
 • Vnitrobloky
 • Atria
 • Terasy
 • Firemní areály
 • Parkové plochy
 • Okrasné záhony

Jedná-li se o rodinnou zahradu, firemní prostory nebo terasu na začátku jsou představy, vize o budoucím využití. Pomohu Vám sestavit koncepci, která zohlední vaše nároky a protne je s uspořádáním prostoru, výběrem sortimentu rostlin, technických prvků nebo mobiliáře. Tvorba návrhu je pro mne dialogem s uživateli a inspirací vytvořit kvalitní obytný prostor. Ať už se jedná o nově vznikající zahradu, úpravu té stávající nebo návrh dalších venkovních prostor.

PROČ OSLOVIT ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA?

Pokud si nevíte s uspořádáním zahrady rady a nechcete postupovat systémem pokus omyl. Zpracování studie nebo projektové dokumentace vám utřídí myšlenky o uspořádání prostoru a může i ušetřit výdaje do budoucna. Koncepce stanoví, jaké rostliny budete potřebovat a kam je vysadit tak, aby prosperovaly a byly správně umístěny. Návrh Vám pomůže s volbou ostatních neživých prvků v zahradě a pomocí vizualizací můžete nahlédnout, jak bude řešený prostor vypadat.

 • Individuální přístup ke klientovi a danému prostoru
 • Utřídění myšlenek klienta a jejich aplikace v návrhu
 • Respekt k danému místu, návaznost na okolí
 • Vhodné druhové složení rostlin
 • Komplexní řešení daného prostoru
 • Dohled při realizaci, konzultace
 • Pomoc s výběrem realizační firmy

POSTUP PŘI TVORBĚ NÁVRHU

Úvodní schůzka na pozemku

 • Návštěva místa, seznámení se s klienty, řešeným místem
 • Sepsání požadavků klienta
 • Společně projdeme řešené místo, vzájemně si utvrdíme představu budoucího návrhu, vhodné jsou obrázky vašich představ, případně preferované rostliny, materiály.

Kompletace podkladů

 • Zaměření pozemku
 • Ověřím dostupnost stávajících podkladů, sběr aktuálních dat, výškové zaměření, fotografická dokumentace

Studie

 • Prostorové řešení prostoru (půdorys)
 • Vizualizace
 • Popis konceptu

Rozčlenění jednotlivých částí, koncepce materiálů, dřevin, technických prvků.

Projektová dokumentace

 • Stávající stav
 • Vytyčovací plány
 • Architektonické řešení
 • Osazovací plány
 • Přehledy rostlin
 • Detail technických prvků
 • Vizualizace
 • Technická zpráva
 • Plán péče
 • Výkaz výměr

Vyhotovení podkladů pro realizaci zakázky.

Spolupráce při výběru realizační firmy

 • Doporučení a pomoc s výběrem realizační firmy

Autorský dozor

 • Dozor při kontrolních dnech během realizace

Cenová náročnost

Cena studie a projektové dokumentace se stanovuje individuálně podle velikosti a složitosti řešeného území jako např. svažitost, obsah dokumentace počet vizualizací, detaily technických prvků apod. Pro více informací mne kontaktujte. 

ODESLAT POPTÁVKU

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat.