PARKOVÁ ÚPRAVA U BAROKNÍ KAPLE V KOVÁRECH

Studie 2017 | Realizace 2017

Barokní kaplička z roku 1863 zasvěcená patronu rolníků sv. Isidorovi Madridskému se nachází na návsi obce Kováry. V roce 2017 proběhla studie a obnova tohoto prostoru, který byl nevzhledný díky náletovým a nekoncepčně vysázeným dřevinám z minulosti. Jehličnaté stromy narostly do velkých rozměrů a hlavní pohledy byly téměř zakryty.

Studie poukázala na nutnost odstranění těchto dřevin a podpoření výhledů na tuto barokní kapličku.  Ponechány byly dvě symetricky umístěné lípy, které prostor vhodně doplňují. Obnova prostoru a přilehlé zeleně je pojata způsobem reminiscence, tedy způsobem, který vychází z principů období a reflektuje současné potřeby. Nová kamenná cesta propojuje jednotlivé části okolí a opravena byla opěrná zeď před kaplí. 

Stav před realizací

Realizace

Stav po realizaci

Spolupráce Ing. Dana Švigová | atelier vzeleni | návrh a kresba